Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

naiwnie
Dzisiaj w Norze impreza. Impreza to za dużo powiedziane. Impreza, dla nas, obywateli Nory, to coś zupełnie innego, niż dla Was. Nora to prawie przytułek, taki tylko na chwilę. Aby ugasić jakieś wewnętrzne pragnienie, ból samotności, niedostatek. Jesteśmy dla siebie. Żyjemy aby być, kimś, nie ważne kim, o ile to bycie jest pozytywne, dla drugiej osoby. Spotykamy się w Norze na wniosek jednego z obywateli. Tak często jak jest to konieczne, a nawet częściej. Można powiedzieć, że jesteśmy od siebie głęboko uzależnieni. Tak jakoś, niefortunnie wyszło. Nora żyje własnym życiem. My nadajemy mu bieg, kierunek...

December 26 2014

naiwnie
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Nigdy nie jest również na tyle źle, aby nie mogło być gorzej.

Nie umiemy się cieszyć tym co mamy.
Tym co oczywiste.
Namacalne.
Obok nas.

Tym kimś, kto siedzi i w naturalny sposób wyciąga w naszym kierunku dłoń, bo che nas dotknąć, sprawdzić czy dalej do niego należymy.
Mimo wszystko.
Reposted byKeppercinnamongirl

June 06 2013

naiwnie
Papieros jest doskonałym przykładem doskonałej rozkoszy. Sprawia przyjemność, a nie zaspokaja. 
— Oscar Wilde, "Portret Doriana Gray'a"
Reposted fromintryga intryga viasamozatrucie samozatrucie
naiwnie
Zawsze znajdzie się ktoś kto będzie chciał cię sprowadzić do poziomu własnej beznadziei.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viasamozatrucie samozatrucie
naiwnie
3384 676a
Reposted frompomruki pomruki viasamozatrucie samozatrucie

May 14 2013

naiwnie
Czekaliśmy i czekaliśmy. Wszyscy. Czy ten łapiduch nie wie, że od czekania ludziom odbija szajba? Ludzie czekają przez całe życie. Czekają na lepsze czasy, czekają na śmierć.
Czekają w kolejce, żeby kupić papier toaletowy. Czekają w kolejce po pieniądze. A jak nie mają szmalu, to czekają w jeszcze dłuższych kolejkach po zasiłek. Człowiek czeka, żeby
położyć się spać, i czeka, żeby się obudzić. Czeka, żeby się ożenić, i czeka, żeby się rozwieść. Czeka na deszcz, czeka, aż przestanie padać. Czeka na posiłek, a kiedy go zje, czeka na następny. Czeka w poczekalni u psychiatry razem z bandą pomyleńców i sam nie wie, czy jest jednym z nich.

 — Charles Bukowski

April 30 2013

naiwnie
"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja".

— Jakub Żulczyk

March 10 2013

naiwnie
4931 e571
Reposted frompesy pesy vialefuck lefuck
naiwnie
3858 c998
Reposted fromarmadillo armadillo vialefuck lefuck

March 07 2013

naiwnie
naiwnie
Joan Bauer, Almost Home.
Reposted fromcpt cpt viapsychobabble psychobabble
naiwnie
9111 ffd1
Reposted fromnebthat nebthat viapsychobabble psychobabble
3098 6209 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapsychobabble psychobabble

February 01 2013

naiwnie
4784 53e5
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamalwiszisza malwiszisza
naiwnie
9100 fa8c
Reposted fromweightless weightless viamalwiszisza malwiszisza
naiwnie
God hates us all
naiwnie
1546 6467
Reposted fromprzemykaz przemykaz viamaddeleine maddeleine
naiwnie
8271 a958
Reposted fromtristezza tristezza vianapalonakotka napalonakotka
naiwnie
9025 c787
Reposted fromumorusana umorusana vianapalonakotka napalonakotka
naiwnie
6812 caef
Reposted fromuszkowo uszkowo vianapalonakotka napalonakotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl